Inspektorat powstał z myślą o krzywdzonych i bezdomnych zwierzętach i działaniach na rzecz ich humanitarnego traktowania. Nasze działania polegają na prowadzeniu interwencji w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia zwierząt, szukaniu domów stałych i tymczasowych dla najbardziej potrzebujących, przedsięwzięciach zmierzających do ograniczenia populacji zwierząt domowych poprzez akcje sterylizacji i kastracji, prowadzeniu akcji i warsztatów edukacyjnych nie tylko dla najmłodszych.

Staramy się nie oceniać – wielokrotnie okazuje się, że wystarczy konstruktywna rozmowa, żeby poprawić warunki w jakich przebywa zwierzę. Jesteśmy jednak bezlitośni, jeżeli stan zwierzęcia wynika ze świadomego zadawania bólu i cierpień lub rażącego zaniedbania wynikającego z ignorancji i wyrachowania. Fundacja, jako niezależna, pozarządowa instytucja non-profit, dysponując narzędziami prawnymi, jest równorzędnym partnerem w kontaktach z innymi instytucjami i urzędami. Współpracujemy z podobnymi organizacjami z całej Polski i kibicujemy wszystkim podobnym inicjatywom.

Jest nas niewiele – kilka osób w różnym wieku uczących się lub pracujących. Każdy z nas poza wolontariatem usiłuje prowadzić normalne, prywatne i zawodowe życie. Naszą inwestycją w działanie jest poświęcony czas wolny. Zyskiem – satysfakcja gdy uda nam się zdążyć przed ludzką bezmyślnością, niefrasobliwością lub okrucieństwem. Zdarzają się porażki, które zawsze nas bolą, ale nie zniechęcają. Wszystko to robimy nieodpłatnie. Wszelkie darowizny finansowe i rzeczowe, zbiórki karmy i nie tylko, przeznaczamy wyłącznie na potrzebujące zwierzęta.

Jeżeli masz wątpliwości, lub chcesz o coś zapytać – pisz
inspektorat.jelenia@gmail.com

lub skontaktuj się z nami na naszym profilu fb
https://www.facebook.com/zwierzetaJG

Aktualnie NIE mamy numeru Fundacyjnego!
Prosimy o nie dzwonienie pod numery które są na stronie podane jako numery kontaktowe w sprawie adopcji.