Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, czyli zadania gmin!

Kochani, do końca marca KAŻDA gmina rok w rok musi uchwalić swój własny Program Opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności. Program ten jest ogólnodostępny dla każdego mieszkańca gminy, zazwyczaj można znaleźć go na stronie internetowej, lub poprosić o wgląd w urzędzie. Warto aby każdy mieszkaniec gminy zapoznał się z Programem obowiązującym w swoim mieście. Każda gmina ma obowiązek dokarmiania wolno żyjących kotów, karmiciele mają więc prawo zgłosić stado do gminy w celu ubiegania się o karmę. W wielu gminach można starać się o finansowanie kastracji wolno żyjących kotów, w niektórych istnieje możliwość dofinansowania zabiegów zwierząt właścicielskich, czasami gmina zapewnia także schronienie dla kotów w postaci budek. Obowiązki gminy wobec zwierząt określone są w Ustawie o ochronie zwierząt.

Art. 11a ust. 2 określa obowiązkowe postanowienia Programu, szczegółowe zadania, których realizacja pozwoli na realizację zadań głównych. Są to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Pamiętajcie, że opieka nad zwierzętami jest obowiązkiem gminy. Jeśli sytuacja nie jest pilna, w pierwszej kolejności zgłaszajcie się do gmin po pomoc!

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!