Dziękujemy

Dziękujemy za wsparcie zwierząt znajdujących się pod naszą opieką!