Udostępniamy grzecznościowo informacje :

 

WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE ADOPTOWAŁY OD 1.01.2012 ROKU NIEWYKASTROWANE LUB NIEWYSTERYLIZOWANE ZWIERZĘTA Z JELENIOGÓRSKIEGO SCHRONISKA DLA MAŁYCH ZWIERZĄT, PROSZONE SĄ O KONTAKT Z DOLNOŚLĄSKIM INSPEKTORATEM OCHRONY ZWIERZĄT !

Zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie zwierząt KAŻDE zwierzę przebywające w schronisku musi zostać poddane zabiegowi sterylizacji lub kastracji. Zabronione jest wydawanie zwierząt bez wykonania tychże zabiegów!

Z informacji uzyskanych od mieszkańców Jeleniej Góry wynika, iż otrzymywali oni zwierzęta niepoddane tymże zabiegom, ponadto gdy domagali się oni przeprowadzenia sterylizacji lub kastracji, miano od nich żądać wniesienia opłaty, którą za wykonanie zabiegu zapłaciło już miasto z pieniędzy podatników.

Osobom, którym zostały wydane zwierzęta bez przeprowadzenia zabiegów przysługują roszczenia wobec schroniska, jak również zwrot kosztów wykonania sterylizacji lub kastracji na własną rękę. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt zapewnia wszystkim osobom pomoc prawną w zakresie dochodzenia swoich roszczeń.

Według informacji uzyskanych od Miasto Jelenia Góra, wszystkie zwierzęta wychodzą ze schroniska wykastrowane i wysterylizowane (na zdjęciu fragment pisma). Prawda jest zupełnie inna…

W tej sprawie prosimy o kontakt e-mail: sekretariat@dolnoslaski-ioz.pl

19030289_1852169441770835_2792522476377402217_n